Kommentarer og rettelser

Jeg hater trykkfeil – eller tastefeil. Ofte ser man seg blind på det man har skrevet og oppdager ikke feilene. Andre ganger vet man kanskje ikke at det en har skrevet er ukorrekt. Jeg legger vekt på å skrive et noenlunde korrekt norsk, men ser jo at det ofte sniker seg inn feil.

Jeg prøver også å være etterrettelig med det jeg skriver. Ofte sjekker jeg mot wikipedia og andre kilder. Men ikke alltid. Og det er heller ikke alltid kildene er enige om hva som er korrekt. Da kan det være fint å få korrekser.

Jeg håper derfor at mine lesere vil være ivrig med å påpeke feil jeg har gjort. Både språklige feil og rene faktafeil.

Jeg håper også å få andre slags kommentarer. Det være seg motargumenter til det jeg skriver, utfyllende opplysninger eller andre ting

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.